Afix Geen reacties

In iedere branche wordt erover gesproken en vele marketingmanagers willen ermee aan de slag: Big Data.
Volgens Big Data-analist Simon Poot van IBM worden we omringd door potentiële goudmijnen. Sterker nog, de datarijkdom wordt al gevonden, bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche, door grote supermarkten en in retailketens. Klinkt mooi, maar is Big Data alleen voor de grote jongens weggelegd?

Wat is nu eigenlijk Big Data en hoe kom je eraan? En natuurlijk de belangrijkste vraag: wat kun je ermee?

Data naar omzet

Een duidelijke definitie van wat Big Data precies is, is er niet. De data zelf kan van alles zijn: van foto’s en video’s tot gegevens en cijfers. En dan natuurlijk in grote hoeveelheden. Maar even los van de exacte betekenis: dat data in toenemende mate een rol speelt in marketing, en daarmee ook in sales, is duidelijk. En dat biedt kansen voor ondernemers, vertelt Simon Poot, die bij meerdere klantprojecten rondom Big Data betrokken is. ‘Als je je data goed gebruikt, kun je heel snel een concurrentievoordeel hebben. Maar het goed gebruiken van data is ook het meest lastige wat je ziet in organisaties. Mensen hebben data, maar wat is de betekenis ervan? Hoe kom je aan data, uit welke systemen, hoe kun je data relateren?’

‘Wat vooral van belang is, is je data governance inrichten, dus dat er helder is waar en hoe er data wordt verzameld en dat alles goed wordt verwerkt en geanalyseerd.

Als je dat op orde hebt, kun je daar gericht actie op ondernemen richting klanten.
Als je op basis van informatie uit je organisatie duidelijk hebt wie jouw klanten zijn en die klant is op internet op zoek naar een bepaald product op jouw website, kun je gericht een aanbieding doen. Op basis van het gedrag van andere klanten kun je voorspellen wat de klant nodig zal hebben.’

Concrete voorbeelden

Concrete voorbeelden zijn te vinden in de verzekeringsbranche, waar op basis van data branche- of regiogericht risicoanalyses gemaakt worden, met kostenbesparing tot gevolg. Of neem Target, een grote Amerikaanse retailer die wist dat een vrouw zwanger wanneer ze een combinatie uit een 25-tal aankopen had gedaan. Waarop deze vrouwen baby-gerelateerde producten aangeboden kregen en dus de omzet steeg. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van Big Data processen te verbeteren of de organisatie efficiënter te laten functioneren.

Alleen maar voor de grootste spelers? Zeker niet! Data biedt kansen voor alle ondernemers.

Via diverse technologische innovaties zoals Augmentend reality en Beacons kan een retailer het gedrag van zijn shoppers volgen. Consumenten maken graag gebruik van gratis wifi en zodra de shopper inlogt geeft de beacon dat door. Vervolgens kan de winkelier – via speciale software en de beacons in de winkel – informatie naar die bewuste smartphone sturen. Denk aan speciale aanbiedingen, maar ook aan handige navigatietips waardoor de consument zijn weg kan vinden. Tevens is deze data een goed middel om te ‘herkennen’ of de shopper in kwestie een vaste klant is en beloond kan worden met een gepersonaliseerde aanbieding.

Valkuil

Een valkuil kan zijn dat de data wel geworven wordt maar te weinig wordt ingezet. Of dat het bij een uitdraai van een rapportje blijft. Om daadwerkelijk waarde uit data te halen, moet je naar een meer data-gedreven organisatie, zodat iedereen weet hoe je met data omgaat. Succesvolle data-gedreven projecten zijn diegene waarbij vanuit de directie het belang aangegeven wordt. Waarom willen wij dit als organisatie, wat willen we hiermee bereiken en wat gaat het resultaat hiervan zijn?

Koplopers

De bedrijven die hebben geïnvesteerd in de koppeling tussen online en offline, en met succes hun klantdata weten in te zetten, zijn de koplopers van vandaag en morgen. Laat het netwerk in uw winkel geen sluitpost zijn. Bovendien: in veel gevallen bleken de IT-kosten na vernieuwing van de apparatuur en slimmer netwerkgebruik een stuk lager uit te komen dan voorheen. Althans, dat blijkt uit de analyse van onze data. Kijk. Zo werkt dat dus :-).

Mooi bijkomend voordeel:

in vele gevallen bleken IT-kosten na vernieuwing van de apparatuur en slimmer netwerkgebruik een stuk lager uit te komen dan voorheen.

Aan de slag met een data-gedreven retailtechniek